За време VII фестивала Биберче

обезбеђујемо смештај у следећим хотелима:

Motel Restaurant "Hill" Strpce

Strpce Main street, Strpce 38236
+377 45 501 991

Motel Restoran Lipa

Glavna ulica, 73000 Strpce
+377 44 150 470